Egyszerű, gyors árajánlatkérés szekhelyszolgáltatásra Kecskeméten

Azt tudta?

A most hatályos 7/2017. (VI. 1.) IM rendeletnek teljes egészében megfelelünk!

Az IM rendeletnek megfelelő, írásos szerződést kötünk a székhelyszolgáltatást igénybe vevő megbízó cégekkel. Határozatlan idejű szerződést kötünk, kivéve, ha határozott időre szól a székhelyszolgáltatást igénybe vevő cég létesítése.

Hogy az IM rendeletnek teljesmértékben megfeleljünk, továbbá, hogy ügyfeleink a tisztességes eljárás és megfelelő jogi védelmet kapják, ezért a megkötött szerződés rendes felmondási jog egy éven belül a szerződés megkötése után nem lehetséges.

Székhelyszolgáltatás Kecskemét - Árajánlat

Az általunk székhelyül kínált ingatlan a kizárólagos tulajdonunkban áll.

Vállaljuk a cégek hivatalos iratainak tárolását, őrzését, ezen iratokat Önnek a szerződésben meg is kell jelölnie, legyen az cégirat, hatósági engedély, adóhatósághoz történő adatbejelentési kötelezettséggel összefüggő irat, vagy a számviteli törvény szerinti beszámolója. Az iratokat kérésére természetesen rendelkezésre bocsájtjuk.